Vitebsk forestry

Forestry

INFORMATION about structural departments (forestry enterprises) of “Vitebsky leskhoz” State Forestry Management Establishment

Forestry enterprise

Address

Name and surname of the forest warden Telephone

VITEBSKOE forestry

Vitebsk, 210007

Aksanovskaya str, 1
 

SHVETS
Vladimir Petrovich

+375 212 69-74-60

VORONOVSKOYE forestry

Vitebsk district, 211341

Vorony, Leninskaya str, 70

LAPKOVSKIY
 Mechislav Mechislavovich

+375 212 20-35-60

LETCHANSKOYE forestry

Vitebsk district , 211230

M. Letsy, Sanatornaya str, 5

ADYNETS
 Viktor Ivanovich

+375 212  29-73-80

LOSVIDSKOYE forestry

Vitebsk district , 211309

Gerasimovo, Lesnaya str, 43

LIPCHANSKIY
 Aleksey Mikhailovich

+375 212 20-93-95
LUZHESNYANSKOYE forestry

Vitebsk district , 211311

Luzhesno, Lynkova str, 49

KALACHEV
Yevgeniy Yurievich

 

+375 212  29-54-68

MOSHKANSKOYE forestry

Senno district, 211135

Moshkany, Tsurana str , 1b

ZAMOSTINOVICH
Sergei Arkadievich

+375 2135 2-78-89
OSINOVSKOYE forestry

Vitebsk district, 211301

Shapechino village council, Osinovka

TARAN
Viktor Vasilyevich

+375 212  69-31-05

RUBOVSKOYE forestry

Vitebsk district , 211321

Ruba, Cetralnaya str, 10

GOLUBEV
Alexandr Anatolievich 

+375 212  69-19-14
SKRYDLEVSKOYE forestry

Vitebsk district , 211349

Skrydlevo

MOROZOV
Oleg Vasilyevich
 
+375 212 69-31-37

 


RU

Weather Vitebsk
BY
pogoda.by
bel.stu.by